Tandvårdsreformen

Så här fungerar det i korthet:

Reformen består av ett allmänt tandvårdsbidrag så kallat ATB och ett högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag:

* 20-29 år och 75- får 300 kr i ATB per år.

* 30-74 år får 150 kr i ATB per år

Högkostnadsskydd:

Högkostnadsskyddet har två gränser och styrs av ett referenspris.

0-3000 kr patienten betalar 100%

3000-15000kr, patienten betalar 50% av referenspriset.

15.000- kr, patienten betalar 15% av referenspriset.

Särskilda regler bestämmer vilka behandlingar som ingår. Vill du läsa mer utförligt vilka regler som gäller, kan du gå in på http://www.fk.se